Accessibilitat

Accessibilitat

L'Ajuntament de Cardona ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats físiques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.

S'han tingut en compte les pautes d'accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative), que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, aquest web s'adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació.

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS2 del W3C. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2020 09:50